Theses 

Odborná praxe žáků střední školy se sociálním zaměřením – Bc. Marie Lániková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training

Bc. Marie Lániková

Bachelor's thesis

Odborná praxe žáků střední školy se sociálním zaměřením

Professional practice of secondary school students with specialization in social work

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou odborné praxe žáků středních škol oboru sociální činnost. Zaměřuje se zejména na nedostatečné procvičování administrativní činnosti v rámci náplně práce žáků a vyhodnocuje názory žáků týkající se jejich praktických zkušeností v oblasti přímé péče o klienta i oblasti administrativní. Součástí bakalářské práce jsou doporučení pro tuto odbornou praxi.

Abstract: Bachelor thesis deals with an analysis of a professional practice of secondary school students with specialization in social work. It focuses on the lack of practicing the administrative activities and evaluate the opinions of pupils regarding their practical experience in the field of direct client care and also in the administrative areas. Part of the thesis are recomendations for the professional practice.

Kľúčové slová: Sociální práce, odborná praxe, střední škola, administrativní činnost, dotazníkové šetření, social work, professional practice, secondary school, administrative activities, questionnaire

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedúci: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 09:01, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz