Bc. Michaela Šamlotová

Diplomová práce

Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie

Fulfillment of the European Union strategic framework documents – the case of Europe 2020 Strategy and Lisbon Strategy
Anotace:
Diplomová práce „Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie“ zkoumá nastavení cílů a implementační mechanismus Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020. Práce si klade za cíl zjistit, k jakému posunu došlo v oblasti řízení, koordinace a formulace cílů strategie Evropa 2020 oproti předchozímu strategickému dokumentu - Lisabonské …více
Abstract:
The submitted diploma thesis “Fulfillment of the European Union strategic Framework documents – the case of Europe 2020 Strategy and Lisbon Strategy analyses target setting and implementation mechanism of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy. The goal of this thesis is to figure out what progress has been made in the field of governance mechanism, coordination and target setting of Europe 2020 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta