Bc. Michaela Šamlotová

Master's thesis

Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie

Fulfillment of the European Union strategic framework documents – the case of Europe 2020 Strategy and Lisbon Strategy
Abstract:
Diplomová práce „Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie“ zkoumá nastavení cílů a implementační mechanismus Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020. Práce si klade za cíl zjistit, k jakému posunu došlo v oblasti řízení, koordinace a formulace cílů strategie Evropa 2020 oproti předchozímu strategickému dokumentu - Lisabonské …more
Abstract:
The submitted diploma thesis “Fulfillment of the European Union strategic Framework documents – the case of Europe 2020 Strategy and Lisbon Strategy analyses target setting and implementation mechanism of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy. The goal of this thesis is to figure out what progress has been made in the field of governance mechanism, coordination and target setting of Europe 2020 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Bc. David Póč
  • Reader: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta