Bc. Aneta KUBALOVÁ

Diplomová práce

"Šťastná jest neplodná a neposkvrněná a ta, jenž nepoznala lože v hřiechu." Tematizace panenství a recepce luteránské reformy manželství v textech protestantské provenience a Jednoty bratrské v předbělohorském období.

The Virginity and reception of Luther´s marital reform in the texts of protestants and Bohemian Brethren before 1620.
Anotace:
Práce se zabývá výzkumem kategorie panenství v pramenech předbělohorského období, a to ve spisech, normativech a kázáních utrakvistů, luteránů a členů Jednoty bratrské. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry se v analyzovaných textech reflektovala koncepce Lutherovy reformy manželství a jakými prostředky a argumentací je v těchto pramenech představován panenský stav. Tento výzkum zohledňuje složitou …více
Abstract:
The thesis is focused on the category of virginity before 1620 in the Czech lands in sources as normative texts and sermons of Utraquists, Lutherans and members of Bohemian Brethren. The aim of this thesis is to find out, how much is the conception of Luther´s marital reform reflected in the analysed texts, and how is virginal status represented in these sources. This research takes account of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2015
Zveřejnit od: 18. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBALOVÁ, Aneta. "Šťastná jest neplodná a neposkvrněná a ta, jenž nepoznala lože v hřiechu." Tematizace panenství a recepce luteránské reformy manželství v textech protestantské provenience a Jednoty bratrské v předbělohorském období.. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Česká filologie - Historie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ecx6sl ecx6sl/2
18. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 8. 2015
Marklová, E.
19. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.