Lucie BURIANOVÁ

Bakalářská práce

Volný čas dětí předškolního věku

The Leisure of Preschool Children
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, co je volný čas, vysvětlit hru v předškolním věku, která se volného času týká. Zaměřila jsem se také na činitele ovlivňující volný čas, což je v největší míře rodina, ale také média, nebo potřeby. Pro praktickou část jsem si zvolila výzkum pomocí rozhovorů s rodiči dětí, které navštěvují mateřské školy v Českých Budějovicích a Opařanech. Rodiče se mi snažili …více
Abstract:
The purpouse this bachelor's thesis is to determine, what is leisure, explain game in preschool age, which concerns leasure time. I focused on factors affecting leisure, which is mostly family, but also the media, or personal needs. For the practical part, I chose to research by doing interviews with parents of children attending kindergarten in the Czech Budejovice and Opařany. Those parents explained …více
 

Klíčová slova

Volný čas rodina činnosti hra
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Veronika Plachá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURIANOVÁ, Lucie. Volný čas dětí předškolního věku. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ecy6w8 ecy6w8/2
26. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 6. 2014
Bulanova, L.
27. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.