Lenka Potužníková

Master's thesis

Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR

Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic
Abstract:
Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady na bankovní sektor včetně úvahy nad opodstatněním některých ustanovení zákona. Cílem této práce je přehledné shrnutí základních změn, které vyplývají z nové legislativy a nastínění s nimi spojených otázek …more
Abstract:
The subject of the thesis called Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic is the Amendment to the Consumer Credit Act effective since 1.12.2016 and its presumed impact on banking sector including the consideration of the justification of some provisions of the Act. The objective of this thesis is a clear summary of fundamental changes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Petr Dvořák
  • Reader: Jarmila Radová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70818