Mgr. Eva Boutlelisová

Bakalářská práce

Životní situace klientů s mentálním postižením v ústavu sociální péče a v chráněném bydlení podle toho, jak sociální pracovníci ve své praxi reflektují pojem kvalita života

Living situation of clients with mental retardation in a social care establishment and in a sheltered housing according to how social workers reflect a notion of quality of life
Anotace:
Název práce: Životní situace klientů s mentálním postižením v ústavu sociální péče a v chráněném bydlení podle toho, jak sociální pracovníci reflektují ve své praxi pojem kvalita života Autor: Eva Boutlelisová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jana Čechová Cílem bakalářské práce bylo objasnit, jak reflektují sociální pracovníci ve dvou různých typech zařízení – chráněném bydlení a ústavu sociální péče - …více
Abstract:
The aim of this thesis was to clarify how the social workers in two different types of institution – in sheltered housing and social care institution- reflexy the quality of life of people with mental retardation. The evaluation was done from two viewpoints. First, it was being found how social workers imagine a high-quality life of people with mental retardation, second, in which areas and how they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Jana Čechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií