Bc. Michal Balážia, Ph.D.

Diplomová práce

Human Gait Recognition Based on Body Component Trajectories

Human Gait Recognition Based on Body Component Trajectories
Anotace:
Práca sa koncetruje na rozpoznávanie ľudí podľa spôsobu ich chôdze. Hlavným cieľom je navrhnúť a implementovať novú metódu pre meranie podobnosti parametrov chôdze, ktoré sú extrahované z trajektórií častí ľudského tela pohybujúcich sa v čase. Navrhnutá metóda predstavuje časovo-vzdialenostne závislé signály párov bodov ľudského tela počas chôdze ako základnú jednotku vzoru chôdze. Tieto signály sú …více
Abstract:
This thesis concentrates on recognizing persons according to the way they walk (gait). The primary objective is to design and implement a new method for measuring similarity of gait features that are extracted from trajectories of 3D coordinates of body components moving in time. The proposed method introduces signals of body point pairs’ distance-time dependency while walking as a basic unit of gait …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma