Bc. Petra Otepková

Master's thesis

Územní opatření v systému nástrojů územního plánování

Territorial Measures in the System of Instruments of Spatial Planning
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území a jejich postavení v systému nástrojů územního plánování. Práce se věnuje historickému vývoji institutu, analýze jednotlivých typů územních opatření z hlediska jejich obsahových náležitostí, procesu vydávání a vztahu k jiným právním institutům. Získané poznatky jsou pak uplatněny v rámci rozborů …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of territorial measures of construction closure and rehabilitation of the territory and their position in the system of instruments of spatial planning. The thesis follows up the historical development of the institute, analysis of individual types of territorial measures in terms of the content requirements, release process and relation to other legal institutes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta