Monika Hájková

Bakalářská práce

American Racism: A Case Study of Irish Immigration

American Racism: A Case Study of Irish Immigration
Abstract:
In the three centuries prior to 1922, more than seven million Irish immigrated to America. The relationship between white Americans and these Irish immigrants changed over time. This thesis aims at the origins for white American racism against the Irish and the reasons that they ultimately accepted the Irish into American society as fellow whites. The thesis firstly focuses on the colonization of Ireland …více
Abstract:
Během tří století před vznikem Irského svobodného státu v roce 1922 emigrovalo do Ameriky více než sedm milionů Irů. Vztah mezi Američany a těmito irskými přistěhovalci se průběžně měnil. Tato práce se zabývá zejména důvody rasismu ze strany bílých Američanů vůči Irům a také následnými podněty pro přijetí Irů do americké společnosti jako bílých. Práce se zpočátku zaměřuje na kolonizaci Irska Velkou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Gregory Jason Bell, M.B.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hájková, Monika. American Racism: A Case Study of Irish Immigration. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe