Bc. Milena Moravcová

Diplomová práce

Učebnice hudební výchovy pro 6. ročník základní školy

The Textbook of Music for the 6th Year of Elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou učebnic hudební výchovy pro 6. ročník základních škol. Součástí práce je průzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit reálné využití učebnic v praxi. Práce je tvořena ze dvou částí. Teoretická část se věnuje obsahu předmětu hudební výchova a analýze dostupných učebnic. Praktická část předkládá vlastní návrh 23 pracovních listů pro žáky 6. tříd základní školy a k nim …více
Abstract:
The thesis deals with analysis of Music textbooks for grade 6 in primary schools. A part of the thesis is a survey whose aim is determining the real use of the textbooks in practice. The thesis is divided into two parts. The theoretical part devotes to the content of Music and analysis of the available textbooks. The practical part contains own proposal of 23 worksheets for pupils of grade 6 in primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta