Maroš Beťko

Bakalářská práce

Využití služby Michelangelo v engine Unity

Use of Michelangelo service in Unity engine
Anotace:
Procedurálna generácia je používaná v mnohých aspektoch herného vývoja a jej efektívnosť je často viazaná na použiteľnosť dostupných nástrojov. Michelangelo je cloudová služba, ktorá poskytuje framework na procedurálnu generáciu, založený na formálnych gramatikách. Táto práca sa zameriava na implementáciu balíčku pre herný engine Unity, ktorý umožní vývojárom integrovať optimalizované procedurálne …více
Abstract:
Procedural generation is used in many aspects of game development, and its effectiveness is often tied to the usability of available tools. Michelangelo is a cloud-based service that provides a procedural modeling framework based on formal grammars. This thesis focuses on implementing a package for Unity game engine, that enables game developers to integrate optimized procedural assets generated with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Ferková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma