Linda Sedlaříková

Bakalářská práce

Sestavení kalkulace výkonů v podniku pojišťovacího zprostředkovatele

Design of costing in an insurance intermediary company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou kalkulaci, která primárně umožní odpovědět na rozhodovací úlohu podniku, a kterou bude možné použít jako nástroj efektivního řízení nákladů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá především základními poznatky o nákladech a kalkulacích manažerského účetnictví. Úvodem praktické části je popsán vybraný podnik, na jehož kalkulační jedinci …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to design a suitable costing, which would primarily answer to a specific decision-making role of the company, and which could be also used as an efficient cost management tool. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals mainly with the existing knowledge about costs and costing of management accounting. Introduction of the practical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Aneta Křehnáčová
  • Oponent: Libuše Šoljaková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84371