Bc. Daniel Sliško

Diplomová práce

Projekt inovace marketingové komunikace ve vybrané společnosti s cílem zvýšení povědomí o značce

The Project of Innovation of Marketing Communication in the Selected Company to Increase Brand Awareness
Anotace:
Diplomová práca je zameraná na inovačný projekt zlepšenia marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti. Cieľom tejto diplomovej práce bolo na základe analýzy súčasného stavu marketingovej komunikácie navrhnúť nové kanály, prostredníctvom ktorých by sa produkt vybranej spoločnosti dostal do povedomia a prilákal nových zákazníkov a zároveň informoval súčasných o novinkách a prebiehajúcich akciách. …více
Abstract:
Diploma Thesis is focused on innovation project of marketing communication improvement of the Seleceted company. The goal of diploma thesis was on the base of current analysis of marketing communication in the company to suggest new channels through which the product of the company will come to awareness and attract the new customers and also inform the current customers about the news and ongoing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Honzková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sliško, Daniel. Projekt inovace marketingové komunikace ve vybrané společnosti s cílem zvýšení povědomí o značce. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing, specializace Design management