Mgr. Ilona Kašpárková

Bakalářská práce

Výuka jazyků u studentů se sluchovým postižením na Masarykově univerzitě (středisko Teiresiás)

Language learning for students with hearing disabilities at the Masaryk University (Teiresias Centre)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou jazyků u studentů se sluchovým postižením na Masarykově univerzitě, konkrétně na středisku Teiresiás. Teoretická část se zabývá uvedením do problematiky sluchového postižení, vzděláváním jedinců se sluchovým postižením, komunikace jedinců se sluchovým postižením a popisuje Teiresiás – středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V praktické části je použit …více
Abstract:
This bachelor thesis is deals with language learning for student with hearing disabilities at the Masaryk university (Teiresias Centre). The first chapter provides an introduction to the topic of hearing impairment, and deals with education of people with hearing impairment and their communications and describes Teiresias Center – Support Centre for Students with special needs. In the practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta