Veronika Mňačková

Bakalářská práce

Třídní učitel, sociálně-pedagogické aspekty jeho práce a spolupráce se školním metodikem prevence

Class teacher, social-pedagogical aspects of his work and cooperation with school methodologist of prevention
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vztah školního metodika prevence a třídního učitele a na popis sociálně pedagogických aspektů této spolupráce. Teoretická část popisuje kompetence třídního učitele a školního metodika prevence a jejich vzájemnou spolupráci. V praktické části na základě provedeného kvalitativního výzkumu se snažím získat odpověď na výzkumnou otázku a ta je: "Co ve své práci postrádají …více
Abstract:
The bachelor thesis is aimed at the relationship of school methodist of prevention and class teacher and the description of socially educational side of this cooperation. Theoretical part describes the competence of class teacher and school methodist of prevention and their cooperation. Practical part is based on quality survey. I try to find an answer to the research question: "What do class teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Silvia Neslušanová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mňačková, Veronika. Třídní učitel, sociálně-pedagogické aspekty jeho práce a spolupráce se školním metodikem prevence. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe