Bc. Milan ŠÍPEK

Diplomová práce

Critical Discourse Analysis of Political Texts

Critical Discourse Analysis of Political Texts
Abstract:
The paper deals with practical application of methods of Critical Discourse Analysis. It tries to introduce it as one of the possible approaches to traditional discourse analysis focused on questions of ideologies, persuasion, manipulation and power abuse by dominant groups of society. Critical Discourse Analysis is interested primarily in communication as the main tool of ideology propagation and …více
Abstract:
Práce se zabývá praktickou aplikací metod kritické diskurzivní analýzy. Snaží se představit tuto metodu jako jeden z možných přístupů k tradiční diskurzivní analýze, zaměřený na problémy ideologií, přesvědčování, manipulace a zneužití postavení dominantních skupin ve společnosti. Kritická diskurzivní analýza se soustředí především na komunikaci coby hlavní nástroj šíření ideologií a skryté manipulace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPEK, Milan. Critical Discourse Analysis of Political Texts. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura