Jakub Heráň

Diplomová práce

Service desk a jeho důležité aspekty v procesu transformace podniku

Service desk and it's most important aspects playing role in the transformation of a company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rolí Servis Desku jako organizační jednotky v rámci IT, konkrétně jeho důležitými aspekty v procesu transformace podniku. Cílem práce bylo pomocí metody case study popsat podstatu této konkrétní změny ve vybrané společnosti a především její dopad na Service Desk. V rámci zkoumané společnosti šlo konkrétně o změnu v navýšení počtu uživatelů informačního systému a zařízení o …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the role of Service Desk as organizational unit within IT, namely its important aspects in the process of transformation of the company. The aim of this work was to describe the nature of this particular change in the selected company and, above all, its impact on the Service Desk. Within the surveyed company, the change in the number of users of the information system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72374