Bc. Natália Gregušová

Bakalářská práce

Současná mládež a nezaměstnanost

Today's Youth and Unemployment
Anotace:
V první kapitole bakalářské práce je blíže charakterizována současná mládež. Pomocí analýz jsou upřesněny jejich hodnotové orientace, trávení volného času a působení negativních vlivů na mládež. Druhá kapitola je věnována nezaměstnanosti, jejímu vývoji v ČR a současnému stavu ve světě. Následující třetí kapitola se zabývá situací nezaměstnaných mladých jedinců, hledáním příčin, důsledků a návrhů k …více
Abstract:
The current youth is more characterized in the first chapter of the thesis. Through analysis the value orientation, leisure activities and operation of adverse effects on youth are specified. The second chapter is devoted to unemployment, the development of the Czech Republic and the current state of the world. The third chapter deals with the situation of young unemployed individuals searching for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Dubský, CSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS