Alena Sedlářová

Bakalářská práce

Etická dimenze řízení krizí

Ethical Dimension of Crisis Management
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat úroveň a míru (dimenzi) dodržování etiky krizového řízení. Dalším cílem bylo zjistit, mají-li firmy a úřady zavedený řídící dokument etického chování během krizové situace. V rámci výzkumného šetření s využitím strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami vybraným pěti respondentům z řad firem a úřadů bylo shledáno, že dodržování etiky přestože je chápáno …více
Abstract:
The main aim of this thesis was to explore the level and rate (dimension) of conforming the ethics of crisis management. Another aim was to find out if companies have established the main governing document of ethical behavior during a crisis situation. As part of the research using structured interview with open questions selected from among five respondents from companies and authorities, it was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedlářová, Alena. Etická dimenze řízení krizí. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe