Mgr. Daniel Rada

Rigorózní práce

Obec a její orgány v českém právním systému

Municipality and its institutions in the Czech legal system
Anotace:
Cílem mé rigorózní práce je rozbor a popis ukotvení institutu obce a obecních orgánů v českém právním systému. Na základě historického utváření společnosti se chci především zaobírat historickým vývojem obecního zřízení a jeho postupným utvářením v právním systému na českém území od historického vývoje až do dnešní moderní doby. Dále se chci zaměřit i na členění obcí nejen podle velikosti, ale i podle …více
Abstract:
The aim of my thesis is the analysis and the description of mainstaying Institute municipality and municipal autorities in the Czech legal system. On the basis of the historical society formation first of all I follow up with the historical development in the municipal system and its gradual formation of the legal system on Czech territory from the historical development up to presentday. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2016
  • Oponent: JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta