Mgr. Daniel Rada

Advanced ('rigorózní') thesis

Obec a její orgány v českém právním systému

Municipality and its institutions in the Czech legal system
Abstract:
Cílem mé rigorózní práce je rozbor a popis ukotvení institutu obce a obecních orgánů v českém právním systému. Na základě historického utváření společnosti se chci především zaobírat historickým vývojem obecního zřízení a jeho postupným utvářením v právním systému na českém území od historického vývoje až do dnešní moderní doby. Dále se chci zaměřit i na členění obcí nejen podle velikosti, ale i podle …more
Abstract:
The aim of my thesis is the analysis and the description of mainstaying Institute municipality and municipal autorities in the Czech legal system. On the basis of the historical society formation first of all I follow up with the historical development in the municipal system and its gradual formation of the legal system on Czech territory from the historical development up to presentday. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2016
  • Reader: JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta