Mgr. Petr Petr

Bakalářská práce

Sebeobrana žen

Women's selfdefence
Anotace:
Anotace Sebeobrana žen Petr Petr, Brno, 2008 Bakalářská práce Klíčová slova: napadení, obrana, policie, sebeobrana, statistiky, trestný čin, úpoly, žena Bakalářská práce se věnuje problematice sebeobrany ženy. Jsou zde popsány závažné trestné činy páchané na ženách, dále jsou popsány informace, které jsou pro napadené ženy důležité. V práci jsou zpracovány statistické údaje policie ČR, které posloužily …více
Abstract:
Annotation Women´s selfdefence Petr Petr, Brno, 2008 Thesis Key words: attacking, defence, police, selfdefence, statistics, crime, resistance excercises, woman The thesis pays attention to the women´s selfdefence problems. I have described relevant crimes commited at women, information that is important for attacked women. The statistics data of the police were worked in my work. These data helped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií