Ing. Václav Kodeš

Bakalářská práce

Management ve vodárenské společnosti (střední management)

Management of the water-supply company (middle management)
Anotace:
Ve své práci Management ve vodárenské společnosti zaměřené na střední management je mým záměrem věnovat se náročnosti změn v chování manažerů v prostředí přirozeného monopolu Středočeských vodáren. Stěžejní oblasti jsou zde zaměřeny na hlavní organizační role manažerů. V teoretické části popisuji obecně pojetí managementu a věnuji se základním organizačním teoriím manažerské činnosti. V praktické části …více
Abstract:
In my essay Management of Waterwork Copany focused on „the middle management“ I deal with the severe changes in behaviour of the managers in the environment of the natural monopoly Central – Bohemian Waterwork. I particularly concentrate on the main organizational roles of the managers. In the theoretical part I describe management in general and I pursue the basic organizational theories of the managerial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní