Bc. Miroslav Micka

Bakalářská práce

Studium protein-proteinových interakcí v živých buňkách

Analysis of protein-protein interactions in the living cells
Anotace:
Metody pro studium protein-proteinových interakcí v živých buňkách, představené v této bakalářské práci, jsou rozděleny do třech kapitol: Metody založené na biotinylaci proteinů v živých buňkách, Metody založené na síťování proteinů v živých buňkách a Metody založené na fluorescenční detekci protein-proteinových interakcí. Zatímco biotinylační metody a síťování proteinů slouží k rozsáhlejší detekci …více
Abstract:
Methods for an analysis of protein-protein interactions in the living cells, which are presented in this bachelor thesis, are divided into three chapters: Methods based on protein biotinylation in the living cells, Methods based on protein crosslinking in the living cells and Methods based on fluorescent detection of protein-protein interactions. While protein biotinylation and protein crosslinking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta