Bc. Miroslav Blaha

Diplomová práce

Ekvivalence, jako účetní metoda vykazování majetkové účasti

Equity method of accounting reporting as a equity
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oceňování investic s podstatným vlivem pomocí ekvivalenční metody. Hlavním cílem bylo analyzovat rozdílné postupy ve vykazování v českých předpisech a v IFRS. V okrajových částech je diskutovaná odložená daň a oceňování ekvivalencí v individuální účetní závěrce. Krátce se také práce věnuje historickému vývoji ekvivalence. Postupy v diplomové práci vycházejí primárně ze …více
Abstract:
The thesis is focused on the evaluation of investments in assosiations using the equity method. The main objective was to analyze the different approaches to reporting in the Czech regulations and IFRS. The conclusion focuses on the deferred tax evaluation of the equity in the financial statement. It briefly deals with the historical development of the equity method.The procedures in this thesis are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma