Eva Václavková

Bakalářská práce

Advantages and Disadvantages of Possible Methods of Managing the Production on the Assembly Lines in the Given Company

Výhody a nevýhody možných způsobů řízení montáže na výrobních linkách ve vybrané společnosti
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodami štíhlého managementu, zejména problematikou plánování výroby a řízení montážních linek. V této práci bude popsán systém plánování výroby, kanbanových karet a heijunky. Cílem této práce bude popsat způsoby řízení montážních linek a navrhnout jejich efektivnější řešení.
Abstract:
The bachelor thesis deals with methods of lean management, more exactly production planning and managing the production lines assembly. In this thesis, production planning system, kanban cards and heijunka will be described. The aim of this thesis is to describe methods of managing the production lines assembly and to suggest more effective management.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Veronika Zelená
  • Oponent: Lucie Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44914