Tereza KYJOVSKÁ

Bakalářská práce

Hodnocení postižení u roztroušené sklerózy a jejich objektivita

Evaluation of disability caused by multiple sclerosis with special regard to their objectivity
Anotace:
Cílem této práce bylo přiblížit možnosti hodnocení postižení u roztroušené sklerózy, zhodnotit jejich platnost, spolehlivost a citlivost ke změnám v klinickém stavu. Práce se jednak zaměřuje na zhodnocení vhodnosti použití jednotlivých škál z hlediska psychometrických veličin a navíc hodnotí jejich využitelnost v klinické praxi.
Abstract:
The aim of my work is to draw the possibilities of evaluation of disability caused by the multiple sclerosis nearer, to evaluate their validity, reliability and their sensitivity in relation to changes in clinical condition of an patient. This work is focused on evaluation of suitability of the individual scales from the point of view of psychometrical quantities for one thing, and for another, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Luboš Spisar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYJOVSKÁ, Tereza. Hodnocení postižení u roztroušené sklerózy a jejich objektivita. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses edz29c edz29c/2
6. 5. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.