Simona BOBKOVÁ

Bachelor's thesis

Hubený detail

Skinny detail
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá anorexií jako takovou. Jedná se zde především o upozornění na nemoc, pozastavení se nad závažností celkového onemocnění, pohled na krásu a ošklivost jako takovou.
Abstract:
This bachelor thesis concerns anorexia as such. There is information about suspicion of illness, pause over the severity of the illness, a look at beauty and ugliness as such.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2020
  • Supervisor: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOBKOVÁ, Simona. Hubený detail. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta