Bc. Andrea Prokopová

Bachelor's thesis

Postoj psychologů a sociálních pracovníků k práci s dětmi a k práci s dospělými, kteří zažili sexuální zneužití

The attitude of psychologist and social workers towads working with children and working with adults, who experienced sexual abuse
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postoji psychologů a sociálních pracovníků k práci s dětmi a práci s dospělými, kteří zažili sexuální zneužití. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy jako sexuální zneužívání, sexuální násilí, trauma, sociální práce sociální fungování. V rámci teoretické části je také vymezen koncept postoje. Metodologická část pojednává o zvolené výzkumné strategii, kterou je polostrukturovaný …more
Abstract:
The Bachelor’s thesis deals with an attitude of psychologists and social workers towads working with children and working with adults, who experienced sexual abuse. In the theoretical part the important terms such as sexual abuse, sexual violence, trauma, social work and social functioning are defined. Within theoretical part there is also the concept of attitude defined. The methodological part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií