Ing. Michal Mikuláš

Master's thesis

Motivace a stimulace pracovního výkonu

Motivation and stimulation of work performance
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Motivation and stimulation of work performance" is to analyze the motivation and stimulation in a particular company and to create a proposal for improvement of current motivation system.. The theoretical part summarizes knowledge about motivation and selected theories of work motivation . The practical part describes and analyzes motivation system of the company …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Motivace astimulace pracovního výkonu“ je analýza motivácie a stimulácie pracovného výkonu konkrétneho podniku a vytvorenie návrhu pre zlepšenie motivačného systému. Teoretická časť zhrňuje poznatky o motivácií a o vybraných teóriách pracovnej motivácie. V praktickej časti je popísaný a analyzovaný motivačný systém spoločnosti a následne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management

Theses on a related topic