Ing. Michal Mikuláš

Diplomová práce

Motivace a stimulace pracovního výkonu

Motivation and stimulation of work performance
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Motivation and stimulation of work performance" is to analyze the motivation and stimulation in a particular company and to create a proposal for improvement of current motivation system.. The theoretical part summarizes knowledge about motivation and selected theories of work motivation . The practical part describes and analyzes motivation system of the company …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Motivace astimulace pracovního výkonu“ je analýza motivácie a stimulácie pracovného výkonu konkrétneho podniku a vytvorenie návrhu pre zlepšenie motivačného systému. Teoretická časť zhrňuje poznatky o motivácií a o vybraných teóriách pracovnej motivácie. V praktickej časti je popísaný a analyzovaný motivačný systém spoločnosti a následne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma