Nikol JECHOVÁ

Master's thesis

Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice)

Impact assessment of the infrastructure on a local level, the example of comprehensive assessment construction of Truck centrum Krásný Les (Petrovice)
Anotácia:
Předmětem diplomové práce "Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice)" je vymezení jedno kriteriálních přístupů k hodnocení infrastruktury z pohledu obce s přihlédnutím k celospolečenským dopadům. Práce se zaměřuje na možnosti využití jednotlivých druhů metod ve veřejném sektoru, přičemž získané poznatky jsou aplikovány …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Impact assessment of the infrastructure on a local level, the example of comprehensive assessment construction of Truck centrum Krásný Les (Petrovice)" is to analyze single criteria methods for infrastructure assessment from the perspective of municipality with regards to societal impacts. The Thesis is focused on possibility of application of methods in public sector …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JECHOVÁ, Nikol. Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice). Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Public Administration