Bc. Alena Vašíčková

Bakalářská práce

Řízení výrobních systémů v hodnotovém řetězci

Management of production systems in the value chain
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na řízení výrobních systémů podniku jako součásti hodnotového řetězce. Specifikuje pojmy hodnotový a dodavatelský řetězec a metodu CPFR (Collaborative, Planning, Forecasting and Replenishment), tj. metodu Společného plánování, předpovídání a doplňování zásob, která napomáhá zlepšení při uspokojování požadavků zákazníků, plánování dodávek, zlepšení spolupráce a informovanosti …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the company's production management systems as part of the value chain. It specifies the value chain and the supply chain and method of CPFR (Collaborative, Planning, Forecasting and Replenishment), which helps improve meeting customer requirements, supply planning, cooperation and information in the chain. It makes forecasting more effective and helps reduce costs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašíčková, Alena. Řízení výrobních systémů v hodnotovém řetězci. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická