Ing. Kryštof Kolesa

Bachelor's thesis

Product placement v současném televizním seriálu

Product placement in contemporary tv series
Abstract:
Tématem bakalářské práce je product placement v současném televizním seriálu. Teoreticko-metodologická část je souhrnem základních vlastností product placementu, obsahující historii a formy užití včetně jeho legislativního vymezení v ČR a EU. V praktické části jsem prostřednictvím rozboru zkoumal placené umístění výrobků v prémiovém televizním pořadu (quality television) s ohledem na negativního hrdinu …more
Abstract:
The topic this bachelor thesis is a product placement in contemporary television series. Theoretical part is a summary of basic attributes of product placement, including its history and forms of use also with its legislative definition in the Czech Republic and EU. In practical part, I examined paid product placements in premium television program (quality television) through analysis, with respect …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Václav Jánoščík, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní