Bc. Michal Vašíček

Master's thesis

Implementace Kali Linux do Raspberry Pi

Abstract:
Téma je zaměřeno na problematiku etického hackingu a penetračních testů. Úkolem je vypracovat metodiku penetračního testování, zvolit vhodné nástroje k testování (Kali Linux, Nessus). Pomocí vytvořených testovacích scénářů budou realizovány penetrační testy. Praktická část se zaměří na zjištění zranitelností jednodeskového počítače Raspberry Pi a zhodnocení výsledků z pohledu použitých testovacích …more
Abstract:
The topic is focused on the issue of ethical hacking and penetration tests. The goal is to develop penetration testing methodology, choose the appropriate tools for testing (Kali Linux, Nessus). Penetration tests will be realized using the created test scenarios. The practical part will focus on finding vulnerabilities of single-board computer Raspberry Pi and evaluations of results in terms of used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vašíček, Michal. Implementace Kali Linux do Raspberry Pi. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky