Ing. Dita Hádková

Diplomová práce

Zkušenost žen s návratem z humanitárních misí: interpretativní fenomenologická analýza

Women's experience of re-entry after humanitarian missions: Interpretative phenomenological analysis
Anotace:
Cílem práce bylo prozkoumat zkušenost žen s návratem z humanitárních misí. Této oblasti není doposud věnována dostatečná pozornost, uskutečněný kvalitativní výzkum má tak explorativní charakter. Úvodní část se věnuje dosavadním výzkumným zjištěním v této oblasti a významným faktorům, které mají vliv na psychosociální fungování. Dále je obsažen přehled kvalitativních výzkumů, které se zaměřují na prožívání …více
Abstract:
The aim of the master thesis is to explore the experience of women with postmission reintegration, previously deployed in humanitarian aid context. This topic has not been thoroughly researched yet, the qualitative research has therefore an explorative character. The introductory part focuses on the present research findings in this area and important factors related to the psychosocial functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katarína Šafárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta