MgA. Eva TÁSLEROVÁ

Bakalářská práce

Orientační systém

Orientation system
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je vytvoření nového orientačního systému pro ZOO Ostrava. Část mé práce pojednává všeobecně o orientačních systémech v zoologických zahradách, - o jejich významu a stavu v jakém se nacházejí u nás nacházejí. Ve druhé části navrhuji ? představuji svůj vlastní orientační systém. U jeho vytváření jsem se snažila o zjednodušení orientace a o zpříjemnění návštěvy ZOO. Vznikl …více
Abstract:
The topic of my bachelor?s work is setting up of a new orientation system for Ostrava?s ZOO. A first part of my work dissertates generally about the orientation systems in zoology gardens - its signification and in which situation they are finding presently. In second parts, I offer my own orientation system. I?ve tried simplify of the orientation system and also I?ve tried made the visit of each visitor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009
Zveřejnit od: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. MgA. Pavel Noga, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÁSLEROVÁ, Eva. Orientační systém. Ostrava, 2009. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafika