Bc. Jana Rudická

Diplomová práce

Burnout syndrom u speciálních pedagogů v surdopedických zařízeních

Special pedagogue Burnout syndrome in surdopedic facilities
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření - burnoutu u speciálních pedagogů v surdopedických zařízeních na Moravě, v Kyjově a Ostravě. Úvod je zaměřen na osobnost člověka, typologii, průběh vývoje osobnosti. Následuje kapitola věnována krizím, krizové intervenci, situacím které vedou ke krizi u mužů a u žen. Třetí kapitola je věnována systému výchovy a vzdělávání žáků se specifickými …více
Abstract:
This diploma work is concerned with the problems of the syndrome of burnout, in particular with a special pedagogue burnout in surdopedic facilities in Moravia, in the cities of Kyjov and Ostrava.The empirical survey deals with the methodology of the research, justification of the aims, and hypotheses. The results of the research either verify or question these hypotheses. The conclusion contains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce