Bc. Jana Rudická

Master's thesis

Burnout syndrom u speciálních pedagogů v surdopedických zařízeních

Special pedagogue Burnout syndrome in surdopedic facilities
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření - burnoutu u speciálních pedagogů v surdopedických zařízeních na Moravě, v Kyjově a Ostravě. Úvod je zaměřen na osobnost člověka, typologii, průběh vývoje osobnosti. Následuje kapitola věnována krizím, krizové intervenci, situacím které vedou ke krizi u mužů a u žen. Třetí kapitola je věnována systému výchovy a vzdělávání žáků se specifickými …more
Abstract:
This diploma work is concerned with the problems of the syndrome of burnout, in particular with a special pedagogue burnout in surdopedic facilities in Moravia, in the cities of Kyjov and Ostrava.The empirical survey deals with the methodology of the research, justification of the aims, and hypotheses. The results of the research either verify or question these hypotheses. The conclusion contains the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education

Theses on a related topic

All theses