Patrik Gurica

Bachelor's thesis

Kontrola rozměrové stálosti hliníkových vík

Checking the Dimensional Stability of Aluminum Lids
Abstract:
Tato práce se zabývá kontrolou geometrických rozměrů hliníkových vík, pro následné statistické zhodnocení jejich stálosti, posouzení odchylek a vhodnosti pro montáž v sériové výrobě. Zaměřovat se bude na vstupní, výrobní a výstupní kontrolu. Dále pak na přípravky a měřící přístroje, zejména souřadnicový měřící stroj, a také vlivy určující rozměrovou stálost. V neposlední řadě na přesnosti měření a …more
Abstract:
This works deals with checking the geometric dimenions of aluminum lids, for subsequent statistical evaluation of their stability, assesment of deviations and suitability for assembly in series production. It will focus on input, production and output control. Then on preparations and measuring devices, especially the coordinate measuring machine , as well as influences determining dimensional stability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milena Kubišová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Gurica, Patrik. Kontrola rozměrové stálosti hliníkových vík. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe