Bc. Jaroslav Hlinka

Master's thesis

Formy motivace a motivační nástroje

Forms of Motivation and Incentive Tools
Abstract:
Ve své práci „Formy motivace a motivační nástroje“ porovnávám aktuálnost nastavených motivátorů ve sledované společnosti se skutečností. Motivace zaměstnanců, jako klíčový faktor při řízení lidských zdrojů, mění své formy podle očekávání zaměstnanců. Společnost, která nereaguje na změny, se může dostat do vážných problémů. proto se vyplatí motivaci sledovat. Očekávání zaměstnanců můžeme zjistit testem …more
Abstract:
In my work "Forms of Motivation and Motivational Tools", I compare the actuality of the set motivators in the monitored company to reality. Employee motivation, as a key factor in human resource management, changes its forms as expected by employees. A company that does not respond to changes may be in serious trouble. Therefore it is worth paying attention to the motivation to follow. Expectations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní