Monika ŠARFOVÁ

Bakalářská práce

Institut zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům ve vztahu k rodině a společnosti

Institute of deprivation or restriction of legal capacity in relation to the family and society
Anotace:
Bakalářská práce je věnována institutu zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. Zabývá se důvody a okolnostmi, za kterých může být člověk tak zásadně omezen na svých právech.
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the Institute deprivation or restriction of legal capacity. Discusses the reasons and circumstances under which a person may be so fundamentally limited in their rights.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19812

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠARFOVÁ, Monika. Institut zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům ve vztahu k rodině a společnosti. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe