Petr Bartusek

Bakalářská práce

Implementace základních kódů proměnné délky

Implementation of Basic Variable-length Codes
Anotace:
Cílem mé práce bylo seznámit se s několika základními metodami kódování proměnné délky pro čísla a znaky. Poté je implementovat do kompresního frameworku a porovnat jejich efektivitu. V zadání bylo zvoleno Phased-In kódování, Redundancy-Feedback kódování, Self-Delimiting kódování, ve kterém jsem zvolil jako zástupce Simple-9 kódování, a Huffmanovo kódování. Po dohodě s vedoucím práce bylo upuštěno …více
Abstract:
The aim of my work was to learn a few basic methods of variable-length coding for the numbers and the characters. Thereafter, I implemented them to the compression framework and compared their efficiency. There were chosen Phased-In encoding, encoding Redundancy-Feedback, Self-Delimiting coding including Simple-9 coding and Huffman coding, in the assignment. In agreement with the supervisor was dropped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2011
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Pavel Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma