Bc. Jaroslava Khýrová

Bakalářská práce

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko

Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute Jevíčko
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Khýrová Jaroslava Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko Vedoucí práce: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Počet stran: 105 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2016 …více
Abstract:
ANNOTATION Author’s surname and name: Khýrová Jaroslava Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Nursing Title of thesis: Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute OLÚ Jevíčko Advisor of thesis: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Number of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta