Theses 

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko – Bc. Jaroslava Khýrová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Khýrová

Bachelor's thesis

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko

Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute Jevíčko

Abstract: ANOTACE Příjmení a jméno autora: Khýrová Jaroslava Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko Vedoucí práce: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Počet stran: 105 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: totální endoprotéza kyčle, rehabilitační režim, komplikace po TEP kyčle, informovanost Bakalářská práce zjišťuje rozsah informovanosti o rehabilitačním režimu klientů po TEP kyčelního kloubu. Teoretická část popisuje historii a vývoj aloplastik, anatomii kyčelního kloubu, typy endoprotéz, indikace k operačnímu výkonu, předoperační přípravu, pooperační průběh, rehabilitační péči a informovanost z hlediska klienta. Empirická část je zaměřena na informovanost o rehabilitačním režimu u klientů s TEP kyčelního kloubu. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, zda a do jaké míry jsou pacienti spokojeni se získanými informacemi a jak jsou informování o pohybovém režimu a potenciálních komplikacích po implantaci kyčelního kloubu.

Abstract: ANNOTATION Author’s surname and name: Khýrová Jaroslava Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Nursing Title of thesis: Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute OLÚ Jevíčko Advisor of thesis: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Number of pages: 105 Number of attachments: 3 Year of defence: 2016 Keywords: total hip arthroplasty, rehabilitative regime, complications following total hip arthroplasty, knowledgeableness The bachelor’s thesis tries to find out the extent of knowledgeableness of patients about the rehabilitative regime following a total hip arthroplasty. The theoretical part describes the history and development of alloplasty, anatomy of a hip joint, types of joint prostheses, indications for implantation execution, pre-operative preparation, postoperative progress, rehabilitative care and knowledgeableness from the client’s viewpoint. The empirical part is focused on knowledgeableness of patients after a total hip arthroplasty about rehabilitative regime. Using the questionnaire, it was found out whether and to what extent are the patients informed about movement regime and potential complications following a hip joint replacement.

Keywords: totální endoprotéza kyčle, rehabilitační režim, komplikace po TEP kyčle, informovanost total hip arthroplasty, rehabilitative regime, complications following total hip arthroplasty, knowledgeableness

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 22:50, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz