Bc. Jaroslava Khýrová

Bachelor's thesis

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko

Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute Jevíčko
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Khýrová Jaroslava Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko Vedoucí práce: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Počet stran: 105 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2016 …more
Abstract:
ANNOTATION Author’s surname and name: Khýrová Jaroslava Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Nursing Title of thesis: Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute OLÚ Jevíčko Advisor of thesis: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Number of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta