Petr Stachel

Diplomová práce

Doprava technologie stěnového porubu v podmínkách Důlního závodu č. 3, OKD, a.s.

Transport of a long wall face technology in operation conditions of the Mining operation no. 3, OKD, a.s.
Anotace:
V diplomové práci jsem zpracoval záměr stěhování porubové technologie kombajnu KGE 710 a mechanizované výztuže FAZOS z porubu č. 063 608/1 do porubu č. 074 799/1. V úvodu mé práce je uvedena stručná charakteristika uložení zásob ve sloji č. 063(17b) a sloji č. 074(21a). Dále je vypracováno řešení dopravních cest pro výkliz porubu ve dvou variantách A a B. V dalším bodě jsou porovnány technicko – ekonomické …více
Abstract:
In my thesis I processed the intention of a transport of a longwall shearer KGE 710 technology and mechanized support Fazos of longwall coalface 063 608/1 to 799/1 074. At the beginning of my work is a brief description of reserves of the seam 063 ( 17b) and the seam 074 (21 ). Furthermore, there is also worked up a solutions of transport routes for vacating the coalface in two variants A and B. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Alois Adamus
  • Oponent: Libor Grebeň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava