Petr Vůjtek

Bakalářská práce

Program pro ulehčení správy počítačové sítě založená na RouterOS

Program to facilitate the management of computer networks based on RouterOS
Anotace:
Tato bakalářská práce má za svůj cíl popsat a osvětlit způsob, jak jednoduše spravovat počítačovou síť založenou na zařízeních RouterBoard od společnosti MikroTik. První část se zabývá současným stavem konfigurace, rekonfigurace a skenování okolních sítí RouterBoardu. V druhé části je popsaná mnou navržená a implementovaná aplikace, která úkony, zmíněné v první části. S pomocí aplikace, lze provést …více
Abstract:
This bachelor's thesis has as its aim to describe and explain how to easily manage a computer network based on equipment RouterBoard from company MikroTik. The first part deals with the current state of configuration, reconfiguration, and scanning the wireless network with RouterBoard. In the second part is described an application by me designed and implemented that acts mentioned in the first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: David Seidl
  • Oponent: Martin Milata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika