Petra SERAFÍNOVÁ

Bakalářská práce

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Stonava

Coal mining, its impacts and changes in the mining landscape of Stonava Mine territory
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou hlubinné těžby černého uhlí, jejími vlivy na krajinu a životní prostředí a sanačně-rekultivační činností v dobývacím prsotoru Dolu ČSM ve Stonavě. Cíl práce: 1. charakteristika těžby uhlí 2. analýza vlivů na životní prostředí 3. analýza sanace a rekultivace v zájmovém území
Abstract:
The bachelor thesis deals with theme of hard coal mining and its impacts on loandscape and on environment of the mining territory ČSM Mine. The aim of the work: 1. characteristics of coal mining 2. analysis of enviromental impacts 3. analysis of recalamation and remediation in the area
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SERAFÍNOVÁ, Petra. Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Stonava. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta